نقش نرم افزار مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی

نقش نرم افزار مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی نقش نرم افزار مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی و ایجاد خط همکاری مناسب میان این دو و نقشی که هر یک از قابلیت‌های رای ون در پشتیبانی از فعالیت‌های مدیریت منایع انسانی دارد، موضوع صحبت این یادداشت است. البته تا جایی که بیش از اندازه […]

۱۱ بهمن ۱۳۹۵
روندهای نرم افزاری مدیریت دانش – بخش دوم

نرم افزارهای قدرتمند مدیریت دانش هم چنان برای پاسخ به نیازهای مشتریان توسعه می یابند و چالش های بزرگتری را با روش های بدیع و نوآورانه حل می کنند. در قسمت اول روندهای مدیریت دانش در سال ۲۰۱۶، به پنج روند مهم در نرم افزارهای مدیریت دانش اشاره کردیم. در این قسمت ۵ روند دیگر […]

۱۸ شهریور ۱۳۹۵
روندهای نرم افزاری مدیریت دانش – بخش اول

یک کسب و کار، در واقع مجموعه ای به هم پیوسته از اطلاعات و دانش است و نرم افزار ها بستر و ابزاری برای تجلی و مدیریت این جریان پیوسته دانش و اطلاعات است؛ دانش و اطلاعاتی که در قالب محصولات و خدمات اعجاب آور و مسحورکننده ظهور پیدا می کند، به صورت شبکه ای […]

۱۵ شهریور ۱۳۹۵
رایانش اجتماعی – قابلیتی مهم در سیستم های مدیریت دانش

رایانش اجتماعی بخشی از علم رایانه است که به بررسی تلاقی سیستم های محاسباتی و رفتارهای اجتماعی می پردازد. در نگاه ساده تر، رایانش اجتماعی به دنبال پشتیبانی از هرگونه رفتار اجتماعی انسان ها در یا از طریق سیستم های محاسباتی است. رایانش اجتماعی به دلیل این که نقش پررنگی در تعدادی از روندهای فناوری […]

۱۰ شهریور ۱۳۹۵