چرا به نرم افزار مدیریت دانش نیاز داریم؟

چرایی و چگونگی بهره گیری از نرم افزار مدیریت دانش همیشه از دغدغه های سازمان ها بوده است. برای روشن تر شدن این دغدغه، لازم است تا ابتدا به مسئله های کلیدی کسب و کار توجه گردد. یک شرکت/سازمان برای خدمت رسانی مناسب به مشتریان و ماندن در مسیر کسب و کار، لازم است تا […]

۹ بهمن ۱۳۹۵
روندهای نرم افزاری مدیریت دانش – بخش سوم

نرم افزارهای قدرتمند مدیریت دانش هر روز حرفه ای تر و کاربردی تر می شوند و برای پاسخ به نیازهای مشتریان توسعه می یابند تا چالش های بزرگتری را با روش های بدیع و نوآورانه حل کنند. در بخش اول و بخش دوم از آخرین روندهای نرم افزاری مدیریت دانش در سال ۲۰۱۶، به ده […]

۴ مهر ۱۳۹۵