روندهای نرم افزاری مدیریت دانش – بخش دوم

نرم افزارهای قدرتمند مدیریت دانش هم چنان برای پاسخ به نیازهای مشتریان توسعه می یابند و چالش های بزرگتری را با روش های بدیع و نوآورانه حل می کنند. در قسمت اول روندهای مدیریت دانش در سال ۲۰۱۶، به پنج روند مهم در نرم افزارهای مدیریت دانش اشاره کردیم. در این قسمت ۵ روند دیگر […]

۱۸ شهریور ۱۳۹۵
روندهای نرم افزاری مدیریت دانش – بخش اول

یک کسب و کار، در واقع مجموعه ای به هم پیوسته از اطلاعات و دانش است و نرم افزار ها بستر و ابزاری برای تجلی و مدیریت این جریان پیوسته دانش و اطلاعات است؛ دانش و اطلاعاتی که در قالب محصولات و خدمات اعجاب آور و مسحورکننده ظهور پیدا می کند، به صورت شبکه ای […]

۱۵ شهریور ۱۳۹۵