نسخه ۲۸.۳۵.۲۲.۳
۲۶ بهمن ۱۳۹۸

قابلیت جدید در این نسخه

  • ایجاد امکان دریافت خروجی اکسل از نتایج جستجو. این خروجی فقط شامل موضوعات (به همراه جزییات فرم های آنها در صورت وجود) می باشد.
  • ایجاد امکان ارسال نظر توسط ارزیابان دانش. این نظرات به ثبت کننده دانش و کاربر دارای نقش مسئول از طریق کارتابل اطلاع رسانی می شود و آنها نیز می توانند به نظر ارزیاب پاسخ دهند.

بهینه سازی در این نسخه

  • ایجاد امکان حذف کردن ارزیابی های دانش انجام شده، توسط مسئول
  • ایجاد امکان مشاهده جزییات ارزیابی های دانش انجام شده، توسط مسئول
  • بهبود بصری رابط کاربری «بررسی روند ارزیابی» در جریان کاری دانش
  • ایجاد امکان ویرایش ارزیابی دانش انجام شده توسط خود ارزیاب
  • افزودن دکمه «رد» در مرحله «ارسال شده برای ارزیابی» در فرآیند ارزیابی دانش