نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰
۱۰ آذر ۱۳۹۸
بهینه سازی
  • ایجاد دکمه جستجوی پیشرفته در محل نوار بالایی جستجوی رای ون که دقیقا معادل دکمه نمایش لیستی است. در نسخه های آتی، دکمه «نمایش لیستی» حذف خواهد شد
  • تبدیل نتایج جستجو به لینک های متداول مرورگر با استفاده از تگ <a> به نحوی که امکان مشاهده صفحه مربوطه در یک تب جداگانه برای کاربران راحت تر باشد
  • پنهان سازی عناوین موضوعاتی که کاربر به آنها دسترسی ندارد در صفحه «جستجوی پیشرفته»