نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰
۲۸ آبان ۱۳۹۸

نسخه ۲۸.۳۵.۱۴.۰ رای ون با ایجاد قابلیت جدید و بهینه سازی در قابلیت های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • نمایش همه کلاس ها در بخش «نمایش لیستی»
  • تعمیم قابلیت بستن دسترسی دانلود به همه فایل ها. پیشتر، این دسترسی فقط برای فایل های PDF بسته می شد
  • افزودن امکان جستجوی فرم ها در فرم ساز
  • مطلع کردن کاربر از اینکه به برخی از نتایج جستجو دسترسی ندارد
  • ایجاد امکان فیلتر کردن بر اساس موضوع مرتبط در صفحه نمایش لیستی
  • ایجاد امکان غیر فعال کردن «چکیده و کلمات کلیدی»، «پیوست فایل» و «انتخاب موضوعات مرتبط» برای کلاس ها
  • ایجاد امکان ارسال دانش برای ارزیابان حوزه هایی علاوه بر موضوعات مرتبط مانند موضوعات انتخاب شده در فرم یا تگ شده در متون فرم و متون دانشنامه

رفع باگ در این نسخه

  • رفع اشکال عدم نمایش برخی از تصاویر در شبکه اجتماعی