نسخه ۲۷٫۰٫۹٫۱
۵ بهمن ۱۳۹۴

نسخه ۲۷٫۰٫۹٫۱ رای ون با بهینه سازی در قابلیت های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

 

بهینه سازی در این نسخه

  • امکان نمایش تعدادی از تلاش های قبلی کاربر برای لاگین به خود او در زمان لاگین. این امکان در فایل web.config قابل تنظیم است
  • امکان نمایش یک پیام به کاربر در زمان لاگین. این پیام در فایل web.config تعیین می شود
  • افزودن فیلد وضعیت جریان کاری به گزارش های «دارایی های فکری ثبت شده توسط اعضای گروهی مشخص» و «دارایی های فکری ثبت شده توسط گروهی مشخص»
  • افزودن فیلدهای فرم به گزارش دارایی های فکری مرحله ای مشخص از جریان کاری

رفع باگ در این نسخه

  • اصلاح اشکال برخی از Autosuggest ها در گزارشات