نسخه ۲۷
۳۱ شهریور ۱۳۹۴

نسخه ۲۷ رای ون با ایجاد قابلیت های جدید و کاربردی و بهینه سازی در قابلیت های موجود، معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در نسخه ۲۷

  • تطابق با تمامی الزامات امنیتی سطح خیلی محرمانه
  • تبدیل آدرس صفحات به Pretty URL به منظور بهینه سازی برای موتورهای جستجو
  • شناسایی و تحلیل تگ های درون متنی
  • ایجاد قابلیت تعریف تعداد زیادی برنامه (Multitenancy) در رای ون

بهینه سازی در این نسخه

  • بازطراحی و بهینه سازی رابط کاربری دانشنامه