نسخه ۲۸.۲۴.۲۴.۰
۱ آبان ۱۳۹۷

نسخه ۲۸٫۲۴٫۲۴٫۰ رای ون با ایجاد قابلیت جدید و بهینه سازی در قابلیت های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • افزوده شدن گزارش «جزییات تکمیل نظر سنجی» به لیست گزارشات رای ون
  • ایجاد امکان انتخاب چند گانه موضوعات و کاربران در فیلدهای از نوع «موضوع» و «کاربر» در فرم ساز
  • ایجاد امکان سفارشی سازی رابط کاربری فیلد «متنی» و استفاده از الگوهای مختلف اعتبارسنجی داده های ورودی