نسخه ۲۸.۱۷.۳.۴
۵ تیر ۱۳۹۷

نسخه ۲۸٫۱۷٫۳٫۴ رای ون با ایجاد قابلیت جدید و بهینه سازی در قابلیت های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در این نسخه

 • افزودن فیلد از نوع «جداکننده» به فرم ساز. جداکننده صرفا حاوی یک متن است و به وسیله آن می توان بخش های مختلف فرم را از هم تفکیک نمود.
 • افزودن فیلد از نوع «چند مرحله ای» به فرم ساز
 • افزودن فیلد از نوع «جداکننده» به فرم ساز. جداکننده صرفا حاوی یک متن است و به وسیله آن می توان بخش های مختلف فرم را از هم تفکیک نمود.
 • امکان ارایه دسترسی ویرایش دانش یا مطلب در جریان کاری (مربوط به ماژول جریان کاری)
 • افزودن فیلد از نوع «فایل» به فرم ساز
 • افزودن فیلد از نوع «فرم» به فرم ساز. با استفاده از این نوع فیلد، امکان ایجاد جدول در فرم ها فراهم گردیده است

بهینه سازی در این نسخه

 • در گزارش لیست موضوعات، لیست تمامی مشارکت کنندگان به همراه درصد مشارکت اضافه گردید
 • بهینه سازی رابط کاربری پیوست فایل
 • بهینه سازی نمایش فرم ها

رفع باگ در این نسخه

 • رفع اشکال عدم ذخیره مخاطبان نظرسنجی
 • رفع اشکال تشخیص کاراکتر ‘.’ در ورودی های از نوع عدد
 • رفع اشکال عدم ذخیره فیلدهای خالی فرم
 • رفع اشکال عدم حذف آیتم های «جوایز و افتخارات» از رزومه