نسخه ۲۸.۵.۲.۱
۱۸ مرداد ۱۳۹۶

قابلیت جدید در این نسخه

  • ایجاد امکان تخصیص درخت های مستندات به کلاس ها جهت سازماندهی مستندات مربوطه. مثلا برای سازمان دهی مستندات هر پروژه به صورت درختی
  • طراحی رابط کاربری جدید برای انتخاب الگوی کددهی کلاس ها و افزودن امکان انتخاب «حوزه ثبت» یا «فیلدهایی از فرم که نوع موضوع هستند

بهینه سازی در این نسخه

  • بازطراحی صفحه نمایش موضوعات به صورت واکنش گرا
  • بازطراحی رابط کاربری جریان کاری در صفحات موضوعات به صورت واکنش گرا
  • رفع باگ در این نسخه

    رفع اشکال نمایش بی مورد پیغام خطای Potential CSRF Attack که گاهی نمایش داده می شد