نسخه ۲۸
۷ دی ۱۳۹۵

نسخه ۲۸ رای ون با ایجاد قابلیت های جدید و کاربردی و بهینه سازی در قابلیت های موجود، معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

 

قابلیت جدید در نسخه ۲۸

  • ایجاد قابلیت دریافت خروجی PDF از دانشنامه ها
  • بازطراحی زیرسامانه پرسش و پاسخ
  • ایجاد بخش راهنمای رای ون

 

بهینه سازی در این نسخه

  • افزودن امکان جستجو در محتوای فرم مرتبط با موضوعات
  • بازطراحی صفحه «مدیریت سیستم»
  • بازطراحی صفحه لاگین
  • ایجاد امکان تعیین تاریخ انقضا برای دانش ها
  • بازطراحی صفحه جستجوی دانشکاران