نسخه ۲۶٫۵٫۳٫۰
۱۸ دی ۱۳۹۳

نسخه ۲۶٫۵٫۳٫۰ رای ون با بهینه سازی در قابلیت های موجود معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

بهینه سازی در این نسخه

  • امکان تعیین انواع آگاه سازی های خارجی به صورت پیش فرض توسط مدیر سیستم