نسخه ۲۶
۳ شهریور ۱۳۹۳

نسخه ۲۶ رای ون با ایجاد قابلیت های جدید و بهینه سازی در قابلیت های موجود، معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های این نسخه رای ون به شرح زیر است:

قابلیت جدید در نسخه ۲۶

  • امکان ارسال دعوتنامه برای عضویت در سامانه
  • ارسال وقایع از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی
  • مشاهده تغییرات دانشنامه و بازیافت آن ها در صورت نیاز

بهینه سازی در این نسخه

  • بهینه سازی بخش آپلود فایل در دانشنامه
  • امکان مشاهده محتوا بدون لاگین کردن