مشتریان رای ون
مشتریان رای ون - شرکت نفت و گاز پارس

شرکت نفت و گاز پارس

مشتریان رای ون - شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران

مشتریان رای ون - سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

مشتریان رای ون - شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

مشتریان رای ون - شهرداری مشهد

شهرداری مشهد

مشتریان رای ون - شرکت گاز استان تهران

شرکت گاز استان تهران

مشتریان رای ون - بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصاد نوین

مشتریان رای ون - سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

مشتریان رای ون - اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مشتریان رای ون - فناسا

فناسا

مشتریان رای ون - مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس

مشتریان رای ون - الکترونیک کارت دماوند

الکترونیک کارت دماوند

مشتریان رای ون - شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

شرکت فولاد آلیاژی اصفهان

مشتریان رای ون - شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

مشتریان رای ون - محیط زیست استان گلستان

محیط زیست استان گلستان

مشتریان رای ون - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد

مشتریان رای ون - سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

مشتریان رای ون - شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

مشتریان رای ون - سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

مشتریان رای ون - سازمان پارک ها و فضای سبز مشهد

سازمان پارک ها و فضای سبز مشهد

نرم افزار مدیریت دانش رای ون در شرکت ساپکو

ساپکو

نرم افزار مدیریت دانش رای ون در شرکت پتروشیمی غدیر

شرکت پتروشیمی غدیر

نرم افزار مدیریت دانش رای ون در شرکت مهندسی فناور معادن و فلزات

مهندسی فناور معادن و فلزات

نرم افزار مدیریت دانش رای ون در نهاد ریاست جمهوری - مرکز مدیریت راهبردی افتا

نهاد ریاست جمهوری – مرکز مدیریت راهبردی افتا

نرم افزار مدیریت دانش رای ون در دانشگاه عالی دفاع ملی

دانشگاه عالی دفاع ملی

نرم افزار مدیریت دانش رای ون در دانشگاه امام حسین

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

نرم افزار مدیریت دانش رای ون در شرکت توزیع نیروی برق قزوین

شرکت توزیع نیروی برق قزوین

نرم افزار مدیریت دانش رای ون در شرکت غلتک سازان سپاهان

شرکت غلتک سازان سپاهان

نرم افزار مدیریت دانش رای ون در شرکت نیروترانس شیراز

شرکت نیروترانس شیراز