نسخه ۲۲٫۱٫۱٫۰
۱۷ فروردین ۱۳۹۱

نسخه ۲۲٫۱٫۱٫۰ رای ون با تغییراتی در رابط کاربری و همچنین لایه کسب و کار، معرفی شد. تغییرات، بهبودها و توسعه های نسخه ۲۲٫۱٫۱٫۰ رای ون به شرح زیر است:

تغییرات لایه کسب و کار نسخه ۲۲٫۱٫۱٫۰ رای ون

  • اطلاع رسانی به کاربران در صورت تگ شدن در متن پست ها و کامنت ها
  • نمایش فایل های پیش فرض در صفحات موضوعات