کاربردهای رای ون

مدیریت پیشرفته اسناد و محتوا

رای ون ابزاری است ایده آل برای مدیریت محتوا و مستندات در سازمان شما؛ جمع آوری، سازمان دهی، جستجو، پیگیری و به روزرسانی مستندات و محتواها با رای ون کاری بسیار ساده، حرفه ای و لذت بخش است.

مدیریت اطلاعات پروژه ها و محصولات

شما می توانید رای ون را به عنوان یک پایگاه دانش کامل در مورد محصولات، پروژه ها، مشتریان، رقبا یا هر مفهوم دیگر استفاده کنید و مطمئن باشید اطلاعات همیشه به روز است و با چند کلیک پیدا می شود.

اتوماسیون فرایندهای مبتنی بر دانش

شما با رای ون می توانید بسیاری از نظام های سازمانی خود را مثل خلاقیت و نوآوری، ITIL، رسیدگی به شکایات و ادعاها، مرکز تماس و … طراحی و مدیریت کنید. رای ون یک سکوی قوی در اختیار شماست.

غنی سازی و ارتقاء رویه های کاری

شما با استفاده از رای ون می توانید مطمئن باشید بهترین روش ها و درس آموخته ها در فرایندهای کاری شما به کار گرفته می شود؛ حتی می توانید برای بهره وری بالاتر رای ون را به سیستم هایی مانند BPMS متصل کنید.

تقویت تفکر جمعی و تعامل کارکنان

شما می توانید با رای ون، افراد را از دورترین نقاط سازمان خود به مشارکت با هم، تفکر و حل مساله تشویق کنید و زمینه گفتگو و تعامل قوی بین بخش های مختلف سازمان خود را فراهم کنید.

پشتیبانی از تصمیم

قابلیت های یادگیری ماشینی و الگوریتم های هوشمندی که در رای ون وجود دارد می تواند به شما کمک کند بر اساس داده های مختلفی که یا در رای ون یا در سیستم های دیگر وجود دارد، به تصمیم گیری بهتر کمک کنید.

جمع سپاری و دانش برون سازمانی

اگر می خواهید با کمک، مشتریان، همکاران، شهروندان یا زنجیره تامین خود یک مساله را حل کنید یا دانش جدیدی خلق کنید، رای ون امکانات مناسبی برای عملی کردن این خواسته در اختیار شما می گذارد.

نوآوری

با رای ون می توانید با فراهم کردن دسترسی به تمام دانسته های سازمانی و ایجاد مکانیزم های قوی برای جمع آوری ایده ها و به اشتراک گذاری آن ها، نوآوری فردی و سازمانی را تقویت کنید.

تولید هوشمندانه دانش

رای ون به مکانیزم های مختلفی برای کشف و پیشنهاد دانش مجهز است؛ رای ون بر اساس روابط و اتفاقاتی که در سیستم رخ می دهد و بر مبنای داده های مختلف، الگوها و ساختارهای جدیدی می سازد که می تواند به عنوان دانش جدید ارائه شود.