رای ون یک راهکار (نه فقط یک نرم افزار) نوآورانه و اساسا متفاوت با دیگر ابزارهای موجود در مدیریت دانش است که با استفاده اهرمی از دانش سازمان به کاهش دوباره کاری ها، کوتاه شدن زمان پروژه ها، تقلیل هزینه ها و افزایش سطح نوآوری در سازمان شما کمک می کند. از سوی دیگر استقرار آگاهانه، ترویج اصولی و استفاده به جا و به هنگام از رای ون می تواند فضای سازمان شما را به فضایی پویا، تعاملی و دوست داشتنی تبدیل کند.

اگر چه ممکن است سیستم های اطلاعاتی فعلی شما امکان دسترسی به مجموعه ای از اطلاعات منجمد سازمانی را برای افراد فراهم کند؛ اما افراد، تیم ها، ایده ها و دانش را به فعالیت ها و فرآیندهای کاری روزمره سازمان متصل نمی کند. یکی از رموز تفاوت و قدرتمندی رای ون در ایجاد یک ساختار در هم تنیده و به هم پیوسته از افراد، دانش، فرآیندها، پروژه ها، و دیگر اجزای عملکردی سازمان است.

رای ون در طول سالیان گذشته به یک خانواده نرم افزاری تبدیل شده است که هر یک از این اعضا می تواند سطحی از قابلیت های حرفه ای مدیریت دانش را به سازمان شما هدیه کند. شما هم با مطالعه و امتحان رای ون به جمع خانواده بهره برداران بزرگ رای ون بپیوندید.

نمودار ماژول های رای ون
اخبار رای ون